camci brodovi

Kontakt osobe:
Branko Vuletić
064/3713394
Duško Vuletić
064/3464226
e-mail:
vuletic.dusko@hotmail.com Adresa:
Novi Sad
BFutoška 98

Vršimo izradu čamaca (brodova) do 15 metara.

camci 1
camci 1
camci 2
camci 3
camci 4
camci 5
camci 6
camci 7
camci 8
camci 9
camci 10
camci 11
camci 12
camci 13
camci 14
camci 15